Nadpis článku

Sme zhmotnením energie.

To, akú máme energiu, vytvára našu realitu. Dokazuje to aj kvantová fyzika.

Keď prídu vyššie vibrácie do styku s nižšími, ktoré vytvárajú energetické bloky, automaticky ich premieňajú na čistú energiu. To môžme pociťovať ako prílev životnej energie, úľavu, oslobodenie, harmóniu a radosť zo života.

Energia nasleduje zámer. Tvoj zámer určuje to, kam má byť energia nasmerovaná. Do každého liečenia si môžeš dať svoj vlastný zámer.

Počas liečenia sa napájam na čistú energiu zdroja, tvoje Vyššie Ja a liečivý tím svetelných bytostí (anjeli, archanjeli, tvoji ochrancovia a sprievodcovia), ktorých žiadam o liečenie. Pred pár rokmi som zažila silnú aktiváciu mojich liečivých schopností a odvtedy fungujem ako médium. Dokážem presmerovávať vyššie vibračné energie druhým ľuďom s úžasnými výsledkami. 

Sme zhmotnením energie.

To, akú máme energiu, vytvára našu realitu. Dokazuje to aj kvantová fyzika.

Keď prídu vyššie vibrácie do styku s nižšími, ktoré vytvárajú energetické bloky, automaticky ich premieňajú na čistú energiu. To môžme pociťovať ako prílev životnej energie, úľavu, oslobodenie, harmóniu a radosť zo života.

Energia nasleduje zámer. Tvoj zámer určuje to, kam má byť energia nasmerovaná. Do každého liečenia si môžeš dať svoj vlastný zámer.

Počas liečenia sa napájam na čistú energiu zdroja, tvoje Vyššie Ja a liečivý tím svetelných bytostí (anjeli, archanjeli, tvoji ochrancovia a sprievodcovia), ktorých žiadam o liečenie. Pred pár rokmi som zažila silnú aktiváciu mojich liečivých schopností a odvtedy fungujem ako médium. Dokážem presmerovávať vyššie vibračné energie druhým ľuďom s úžasnými výsledkami.