Produkt 1

Ako ovplyvňovať ľudí prirodzeným spôsobom

a stať sa najlepším v predaji!

Naučíte sa, AKO vzbudiť záujem ľudí o vašu osobu a biznis. Osvojíte si zlaté pravidlo troch prstov, ktoré je alfou a omegou uzavretia obchodu.Nacvičíte si rôzne komunikačné štýly a odkryjem vám 4 typy klientov. Každý z nás spadá do jednej z týchto kategórií. Ak sa naučíte hovoriť takzvanými štyrmi zázračnými jazykmi, máte VYHRATÉ!Naučíte sa ako vzbudiť TÚŽBU práve po vašom produkte či službe. Nápomocná vám v tom bude aj práca s podvedomím a cieleným ovplyvňovaním klienta.Osvojíte si 6 kľúčov k jedinečnej komunikácii. Pomôžu vám zlepšiť nielen vaše vzťahy v práci, ale aj v osobnom živote. Pochopíte lepšie svoju rodinu, priateľov. Odstránite nedorozumenia a komunikačné bariéry.Naučíte sa hovoriť nielen verbálnou, ale aj neverbálnou rečou.

 

 

 

Naučíte sa, AKO vzbudiť

 

záujem ľudí o vašu osobu a biznis. Osvojíte si zlaté pravidlo troch prstov, ktoré je alfou a omegou uzavretia obchodu.Nacvičíte si rôzne komunikačné štýly a odkryjem vám 4 typy klientov. Každý z nás spadá do jednej z týchto kategórií. Ak sa naučíte hovoriť takzvanými štyrmi zázračnými jazykmi, máte VYHRATÉ!Naučíte sa ako vzbudiť TÚŽBU práve po vašom produkte či službe. Nápomocná vám v tom bude aj práca s podvedomím a cieleným ovplyvňovaním klienta.Osvojíte si 6 kľúčov k jedinečnej komunikácii. Pomôžu vám zlepšiť nielen vaše vzťahy v práci, ale aj v osobnom živote. Pochopíte lepšie svoju rodinu, priateľov. Odstránite nedorozumenia a komunikačné bariéry.Naučíte sa hovoriť nielen verbálnou, ale aj neverbálnou rečou.

Získate

 

  • Zdravéeee
  • jbcubf
  • nciwn
  • pinbciofš
  • nifbioq
  • nqibfuš